Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

25.09.2015 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

25-09-2015 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2015, συνεδρίασε το νέο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Δείτε εδώ τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.

Η Ελλάδα μια ανάσα από την πρώτη θέση στην εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών-Στη 2η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ένωσης


Η Ελλάδα επιτυγχάνει για ένατη συνεχή φορά να φέρει εντυπωσιακά και πρωτοφανώς επιτυχημένα αποτελέσματα στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα,  βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς Αρ. 30 (Single Market Scoreboard No. 30) για την περίοδο 1η Μαΐου- 30 Οκτωβρίου 2014 που ανακοινώθηκαν στις 14 Απριλίου 2015 η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο στο 0,16%, υπερακοντίζοντας για ακόμη μια φορά την προηγούμενη, επίσης εξαιρετική της επίδοση (2 %). [1]

 

Όμως, αυτό που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, είναι ότι η Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια συνεχώς ξεπερνά τους στόχους και τις προσδοκίες που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, βάσει επίσημων αποτελεσμάτων, η Ελλάδα, υπερέβη το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έλλειμμα ενσωμάτωσης στο 1%, αλλά και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ποσοστού στο 0,5% όπως επίσης και το μέσο όρο των επιδόσεων των 28 κρατών μελών, που κυμαίνεται στο 0,5 %.

8 Φεβρουαρίου 2015: Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Α. Τσίπρα, στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

10-02-2015 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Βίντεο, Νέα

Δείτε στο ακόλουθο οπτικό υλικό την ανάγνωση και ανάπτυξη των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.