Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης


Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής (ΥΟΔΔ 434/9-7-2019) Δικηγόρος Αθηνών, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.