- Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης - http://www.ggk.gov.gr -

Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής

Δείτε την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ.38/2-11-2015 (Α΄ 137).