Kεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης


Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ. είναι:

1. Η Κ.Ε.Κ. έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει. Με απόφασή της, που εκδίδεται ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Υπουργείων και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, προτείνονται Κώδικες τυπικών νόμων και Κώδικες κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο καθενός. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου στα αρμόδια Υπουργεία.

2. Η Κ.Ε.Κ. καταρτίζει τους Κώδικες που θα καθοριστούν με νόμο. Κατά την κατάρτιση των Κωδίκων επιτρέπονται η αναδιάρθρωση των διατάξεων που κωδικοποιούνται, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η αναδιατύπωση και μεταφορά των κειμένων στη δημοτική γλώσσα, η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και οι αναγκαίες για την κωδικοποίηση φραστικές μεταβολές.

3. Η Κ.Ε.Κ. για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται.

4. Με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη, και με απευθείας ανάθεση, σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε ειδικούς επιστήμονες η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται ιδίως στη συγκέντρωση της νομοθεσίας και στην κατάταξή της σε θεματικές ενότητες, καθώς και στη σύνταξη και τεκμηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.

5. Η επιτροπή συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των Κωδίκων. Οι κανόνες αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των Κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους.