Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 ΕΠΙΤΙΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΤΙΝΗ

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΜΕΛΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 

ΕΦΕΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

 

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ

 

 

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗ

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Γ΄

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ

 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ