Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


KENTΡΙΚΗ  ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΤΙΝΗ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΠΑΡΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Γ΄
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δείτε τη σχετική αριθμ. Υ117/22-01-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)» Y.O.Δ.Δ. 25.