Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης


Μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού καθώς και θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της (βλ. άρθρο 77 του π.δ.63/2005 και άρθρο 1 του π.δ.17/2009).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3385463, 210 3385414