Νομικό Γραφείο


Υποστηρίζει το νομοθετικό και κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης (βλ. άρθρο 76 π.δ. 63/2005 και άρθρο 1 του π.δ.17/2009).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: 210 3385335, 210 3385726

Fax: 2103252723, 2103238794

e-mail: lawdepggk.gr