Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (βλ. άρθρο 75 του π.δ.63/2005 και άρθρο 1 του π.δ. 17/2009).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: , 210 3385402/404/405/406/407

Fax: 2103252723, 2103238794