- Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης - http://www.ggk.gov.gr -

ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

18 Ιανουαρίου 1910: Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗΥπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΚΙΩΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΡΜΠΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών
22 Ιανουαρίου 1910: Διορισμός:
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΕΤΜΕΖΑΥπουργού Εσωτερικών
22 Φεβρουαρίου 1910: Παραίτησις:
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΕΤΜΕΖΑΥπουργού Εσωτερικών
22 Φεβρουαρίου 1910: Διορισμός:
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΥπουργού Εσωτερικών
6 Οκτωβρίου 1910: Παραίτησις:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, και Υπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗΥπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΚΙΩΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΡΜΠΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών