- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - http://www.ggk.gov.gr -

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δείτε τις πρακτικές οδηγίες για την προσαρμογή του Εθνικού Δίκαιου στο Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης.