Υπουργικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 25.1.2011

25-01-2011 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2011 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 20.1.2011

20-01-2011 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2011 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 19.1.2011

19-01-2011 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Η συνεδρίαση διεκόπη στις 20.00 και θα συνεχιστεί την επομένη, 20 Ιανουαρίου 2011 με τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 12.1.2011

12-01-2011 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2011 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 29.12.2010

29-12-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου του 2010 συζητήθηκαν θέματα των Υπουργείων:Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΟικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΥποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΕργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΑγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καιΠροστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 21.12.2010

21-12-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 14.12.2010

14-12-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 09.12.2010

09-12-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 03.12.2010

03-12-2010 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 25.11.2010

25-11-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.