Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του π.δ. 63/2005)
Τελευταία Νέα

3η συνάντηση του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 1η των στατιστικών επικεφαλής των υπουργείων: Εκκίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ


Με τη δημοσίευση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης και την απολύτως επιτυχημένη παρουσίασή της στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ τον Ιούλιο 2018, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 στη χώρα μας. Ενόψει του περάσματος σε μία δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης προσκάλεσε τα εστιακά σημεία, αλλά και τους στατιστικούς επικεφαλής των Υπουργείων  σε συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Συμμετείχαν 65  στελέχη της δημόσιας διοίκησης και σκοπός ήταν αφενός η ενημέρωση των εστιακών σημείων για την παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ, καθώς και για τις θεματικές προτεραιότητες της επόμενης συνεδρίασης του Φόρουμ, τον Ιούλιο 2019, και αφετέρου η συζήτηση για τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΕΛΣΤΑΤ ενημέρωσαν τόσο για τα πεπραγμένα όσο και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του Σχεδίου Εφαρμογής και η ποσοτική παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των ΣΒΑ. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, και στελέχη των υπουργείων, όπως και του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, διατύπωσαν απόψεις και προτάσεις για ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαμόρφωσης και παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Όπως ακριβώς έγινε και με τη διαμόρφωση και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ θα βασιστεί στην ανάπτυξη συμμετοχικών και από κάτω προς τα πάνω διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, όλα τα μέλη του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου ανέλαβαν συγκεκριμένα καθήκοντα που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας το επόμενο χρονικό διάστημα.

17.10.2018 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

17-10-2018 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 17ης Οκτωβρίου 2018 συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, και ζητήματα που αφορούν στην πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και των θέσεων των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε οι ανωτέρω θέσεις να πληρωθούν ως ακολούθως.

Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Αντιπρόεδροι Συμβουλίου της Επικρατείας:

Δημήτριος Σκαλτσούνης

Μιχαήλ Πικραμένος

Αντιπρόεδροι Αρείου Πάγου:

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης

Ειρήνη Καλού

Δήμητρα Κοκοτίνη.

31.08.2018 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

31-08-2018 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 31 Αυγούστου, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Πρωθυπουργού, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ή και να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο οπτικό υλικό.