Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του π.δ. 63/2005)
Τελευταία Νέα

10.07.2019 | Συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου


Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίασε στη Βουλή το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως μπορείτε να διαβάσετε την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και να παρακολουθήσετε το σχετικό οπτικό υλικό.

Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης και η σειρά τάξης των Υπουργείων | 9-7-2019

09-07-2019 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Σύμφωνα με την Υ 1/9-7-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Οικονομικών,
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
3. Υπουργείο Εξωτερικών,
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
8. Υπουργείο Υγείας,
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
12. Υπουργείο Εσωτερικών,
13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
17. Υπουργείο Τουρισμού.

Τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Η Ελλάδα σταθερά στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην εναρμόνιση με το δίκαιο ΕΕ


Δημοσιεύτηκε χθες στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) για το 2018, ο οποίος μετρά τις επιδόσεις των κρατών μελών  αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οδηγίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και πολιτικές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ενιαία αγορά, όπως η φορολογία, η απασχόληση, ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική, η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η ενέργεια, η προστασία των καταναλωτών, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. Το Scoreboard λαμβάνει υπόψη όλες τις ανακοινώσεις των εθνικών μέτρων μεταφοράς που έγιναν μέχρι την 10.12.2018 και αφορούν τις οδηγίες με προθεσμία μεταφοράς μέχρι την 30.11.2018.

Η Ελλάδα, με έλλειμμα μεταφοράς 0.5%, βρίσκεται στις οκτώ πρώτες θέσεις, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 0.7%, και βεβαίως κάτω από το κατώφλι του ελλείμματος του 1%, που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8-9 Μαρτίου 2007. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στον δείκτη ορθής μεταφοράς των οδηγιών (0.4% έλλειμμα συμμόρφωσης, έναντι 0.8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ δεν έχει εκκρεμότητες με οδηγίες που έχουν καθυστερήσει πολύ να μεταφερθούν (άνω των 2 ετών).

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, από τις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στο Scoreboard 2018, η Ελλάδα μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο 26 οδηγίες: 9 με νόμο, 17 με υπουργικές αποφάσεις, και 3 με προεδρικά διατάγματα.

Οι σταθερά καλές επιδόσεις της χώρας μας αποδεικνύουν ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) αποδίδει καρπούς και το σύστημα μεταφοράς του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό, παρότι έχει περιθώρια βελτίωσης, λειτουργεί με σωστό τρόπο και συμβάλει στην καλή λειτουργία και εικόνα της δημόσιας διοίκησης.

 

Evolution of transposition deficit – Greece