Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

Η Ελλάδα Πρωταθλήτρια στην Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου


Συνεχίζοντας  σταθερά την ανοδική της πορεία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, η Ελλάδα επιτυγχάνει για όγδοη συνεχή φορά να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα,  βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς Αρ. 29 (Single Market Scoreboard No. 29) για την περίοδο Νοέμβριος 2013 – Μάιος 2014, η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμα  ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο στο 0,2%, ξεπερνώντας για ακόμα μια φορά: α) την προηγούμενη, επίσης εξαιρετική, επίδοσή της (0,3%), β) το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλλειμμα ενσωμάτωσης στο 1%, γ) την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ποσοστού στο 0,5%, και δ) το μέσο όρο των επιδόσεων των 28 κρατών μελών, που κυμαίνεται στο 0,7%.

Η Ελλάδα Πρωτοπόρος στην Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου.


Συνεχίζοντας  σταθερά την ανοδική της πορεία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, η Ελλάδα επιτυγχάνει για έβδομη συνεχή φορά να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα,  βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς Αρ. 28 (Single Market Scoreboard No. 28) για την περίοδο Μάιος 2013 – Νοέμβριος 2013, η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμα  ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο στο 0,3%, ξεπερνώντας για ακόμα μια φορά τόσο το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλλειμμα ενσωμάτωσης 1%, όσο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 0,5%, αλλά και το μέσο όρο των επιδόσεων των 28 κρατών μελών, που κυμαίνεται στο 0,7%.

Η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-01-2014 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιταλία την 1η Ιουλίου 2014. Είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία μετά την προσχώρησή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981.

Διαβάστε περισσότερα για τις προηγούμενες ελληνικές Προεδρίες

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία  του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Η χρηματοπιστωτική κρίση επέβαλε την υιοθέτηση περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών ώστε να ξεπεραστούν τα κατασκευαστικά ελλείμματα στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, να διαφυλαχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και να δρομολογηθεί η σταδιακή επιστροφή σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, η έκταση και ένταση της κρίσης, καθώς και τα επίπεδα ύφεσης και ανεργίας που επακολούθησαν, κλόνισαν την εμπιστοσύνη σημαντικού μέρους  των Ευρωπαίων πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ικανότητα αυτών να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αξιόπιστες και σώφρονες οικονομικές πολιτικές, εστιασμένες στην τόνωση της ανάπτυξης, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την ευημερία και τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Παράλληλα, η επιβολή πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας είχε ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώρες που βίωσαν άμεσα τις συνέπειες της κρίσης.